Lezing de Leemputten bij Staverden : is afgelast

Lezing door Harry Wouda, in de Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk.

Net als de excursie kon ook de lezing van Harry Wouda door de coronacrisis vorig jaar niet doorgaan. We gaan dit jaar voor de herkansing en beginnen met de lezing.
Harry heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en naar de Leemputten bij Staverden. Dit heeft geleid tot een boek van zijn hand met als titel ‘De Leemputten bij Staverden, parel van de Veluwe’.

De Leemputten zijn ontstaan door het winnen van leem dat hier in de voorlaatste ijstijd is afgezet en werd afgegraven. De hierdoor ontstane putten vulden zich met water. Bij de winning van leem werd leem gemorst en op diverse plekken verspreid over de bodem.

Leem is van nature mineraalrijk en basisch, zodat hier een hele bijzondere vegetatie kon ontstaan. In de Leemputten komt een afwisseling aan vegetatietypen voor, zoals blauwgrasland met diverse soorten orchideeën, soortenrijke natte heide en heideschraalgrasland. De bodem varieert van basisch tot neutraal naar zuur. Naast bijzondere planten vinden we hier ook zeldzame paddenstoelen. De soortenrijkdom maakt het gebied voor insecten aantrekkelijk.

Op de Klokjesgentiaan zet het Gentiaanblauwtje haar eitjes af. We zijn blij dat Harry ons wil vertellen over zijn bevindingen in dit gebied. De fraaie beelden zijn een goede voorbereiding op het (planten)seizoen dat voor ons ligt. Als het te plannen valt, wil Harry ook in de voorzomer een excursie naar dit fraaie gebied begeleiden.

Opgeven is verplicht in verband met ook dan nog eventuele coronamaatregelen bij Anne-Marie Fondse, zie de speciale knop daarvoor, zodat wij tijdig een inschatting van het aantal deelnemers kunnen maken.

Datum & tijd
wo 17 maart 2021 van 20:00 tot 22:00