Lezing Natuurtuin

Presentatie over de Natuurtuin Ermelo door Gert Schuurman en Dick Dooijewaard , via Zoom (ipv in de Witte Heide).

De Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo) heeft in het najaar 2017 het initiatief genomen om in het kader van een burgerparticipatieproject een Natuurtuin op te zetten.

Na oriëntatie in de omgeving kwamen we uit bij een stukje gemeentegrond dat al deels gepacht werd door een imker. Het gebied tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal was deels een bloemenweide en deels een grasvlakte van voornamelijk Kweek. Daarbij lag een vijverpartij met daarachter een ondoordringbare bosschage met veel achterstallig onderhoud.

Al snel is de KNNV erbij betrokken. Samen met de imkers en de coördinator van het Pelserklompenpad is er een projectgroep Natuurtuin de Zandkamp gevormd.

Besloten werd om samen met studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool een projectplan te maken.

Dat alles resulteerde erin dat in april 2018 de laag van 60 cm opgebrachte vruchtbare zwarte grond verwijderd kon worden. Daar de aarde niet afgevoerd mocht worden, zijn er wallen gemaakt.

Daarna zijn er in het schrale zand zaadmengsels gestrooid van inheemse planten die van oorsprong in dit gebied zouden voorkomen, hetgeen ook bewaarheid werd in de navolgende periode. Een rijk bloeiende bloemenpracht.

In november heeft de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV in de bosschage achter de vijver een wandelpad gemaakt. De basis was gelegd voor een in ontwikkeling zijnd en fraai ogend stukje natuur met een grote biodiversiteit.

In de volgende jaren is een groep vrijwilligers bezig met het onderhoud en verfraaiing. Kweek verwijderen, stenenwanden, aanleg vijvertje, vochtige leemplekken zijn een paar voorbeelden van verrichte werkzaamheden door deze vrijwilligers.

Er is veel waardering voor het project door de talrijke bezoekers en passanten. In de presentatie zal een stuk historische ontwikkeling aan bod komen en veel aandacht zal uitgaan naar de rijke biodiversiteit van het gebiedje. Naast planten zullen o.a. vlinders, vogels en insecten de revu passeren.

Opgeven is verplicht in verband met ook dan nog eventuele coronamaatregelen bij Dick Dooijewaard en Gert Schuurman, zie de speciale knop daarvoor. Wij kunnen dan tijdig een inschatting van het aantal deelnemers maken.

Datum & tijd
do 25 februari 2021 om 20:00