Onlinelezingen: ‘Stikstof’, door Wim de Vries en Arnold van den Burg

[Foto Fred Hoorn]

Donderdag 4 maart 2021; 20.00 uur – Onlinelezing via Zoom

Wim de Vries:
Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

Arnold van den Burg:
‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

Meld je uiterlijk 2 maart aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl. Je ontvangt op 3 maart een link naar de lezing. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

Datum & tijd
do 4 maart 2021 van 20:00 tot 22:00