Plantenwerkgroep. Het Nieuwe Strepen.

Gedurende een halve of hele dag gaan we een kilometerhok in Noord Friesland in het kader van het Nieuwe Strepen inventariseren. Deze hokken zijn van te voren (medio januari) door FLORON aangewezen in de zin van dat er weer aandacht aan besteed dient te worden, o.a. vanwege verouderde gegevens. Deze hokken kunnen we dan claimen om te inventariseren.
(Verzamellocatie nog nader te bepalen op basis van de dan bekende doellocaties van FLORON die na de jaarwisseling kenbaar worden gemaakt). Verzamellocatie in noordelijk Friesland wordt terug gekoppeld bij opgave van deelname.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.

De activiteit is onder voorbehoud i.v.m. de mogelijke maatregelen vanwege Covid-19. Het is dan ook verplicht je aan te melden bij de contactpersoon, Teddy Dolstra.

Datum & tijd
vr 25 juni 2021 van 13:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Nader te bepalen.