Snippert (natuurontdekkingen)

Het landgoed de Snippert ligt tussen Oldenzaal en Losser en staat bekend om zijn afwisselingen. Naast bos, met verschillende boomsoorten is er een heideveld, akkers en weilanden. Door deze afwisseling is het een aantrekkelijk gebied voor natuurgenieters.

Op het landgoed wordt zo weinig mogelijk ingegrepen.  Als een boom omvalt door storm blijft hij liggen en biedt zo voedsel en schuil- of nestgelegenheid aan vogels en vleermuizen.

Naast de Groene – en Zwarte specht is dit het broedgebied van het winterkoninkje, de boomklever, de roodborst, de merel en de zanglijster

Naast het bos zijn er voerakkertjes aangelegd voor het wild. Nu zijn het schraal graslandjes die eenmaal per jaar wordt gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Hier en daar ontwikkelen deze graslandjes naar heideveldjes met tormentil, liggend vleugeltjesbloem en pijpenstrootje.

De houtwallen vormen een natuurlijke overgang tussen bos en open landschap. Eens in de tien tot vijftien jaar worden de struiken afgezaagd.
Vogels en andere kleine dieren vinden in deze houtwallen beschutting en voedsel.

Al met al een aantrekkelijk gebied voor een excursie.


Datum & tijd
zo 14 maart 2021 van 9:20 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeergelegenheid bij de Judith hoeve, startpunt Snippert van wandelnetwerk. Op de weg Oldenzaal -Losser, bij hectometerpaaltje 2.1 afslaan en via de onverharde weg naar de parkeerplaats.
We vertrekken om +/- 09:20 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.