Zwillbrocker Venn en Ellewicker Feld

Algemeen. Zwillbrocker Venn en Ellewicker Feld
Het Zwillbrocker Venn een heideven, omgeven door bos.is vooral bekend vanwege de aldaar broedende Flamingo’s. Normaal een soort van zuidelijker landen, maar het is een mengseltje van Europese en Chileense vogels, de laatste broedt ook in koudere gebieden. Door de droogte is in 2020 het hele meer bijna droog gevallen hierdoor zijn alle broedgevallen mislukt. We hopen in 2021 op meer succes.

Het Ellewicker Feld ligt hoger, maar blijft nat omdat er een dikke leemlaag in de bodem zit. Door een herinrichting waarbij het gebied meer open werd en er ondiepe poelen zijn aangelegd, bleef het gebied interessant voor o.a. de Grutto, Wulp en Watersnip.

We gaan de gebieden verkennen en kijken, ook vanuit observatiehutten, wat ze nog te bieden hebben.
Vertrek: 07.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen
Terug: plm. 13.30 uur
Meenemen: kijker en wat eten/drinken

Datum & tijd
za 19 juni 2021 van 7:30 tot 13:30
Vertrekplaats

Manitobaplein te Vriezenveen