Duinen en mensen Voorne – deel ervaringen

De Natuurvereniging Hollandse Delta en Uitgeverij Natuurmedia proberen samen met een aantal andere partners, waaronder terreinbeheerders en historische verenigingen een boek “Duinen en mensen Voorne” te realiseren. Een eerste opzet van de cover voor dit boek staat hieronder.

Ook is er de volgende oproep:

OPROEP aan KNNV-ers in kader vooronderzoek boek Duinen en mensen Voorne

Zoals jullie weten zijn we bezig met de voorbereidingen voor de productie van het boek “Duinen en mensen Voorne”. Wij willen zoveel mogelijk informatie verzamelen om hiermee het rijke verleden van de duinen van Voorne in woord en beeld te kunnen presenteren.

Daarvoor hebben we jullie steun en medewerking nodig.

Welke van deze mensen die een grote rol in duin Voorne speelden heb je persoonlijk op Voorne mee gemaakt en zo ja: wat heb je met hen meegemaakt?

Mail korte anekdotes met jaartal, locatie en/of bron/foto.

A.J.Boot

J. van Hoey Smith

Ru van Hoey Smith

Hans Gorter

Cees Sipkes

Adriani

Van der Maarel

Westhoff

Jaap van Baarsen

Div boswachters ZHL

Etc.

MAIL reactie naar: postbus@natuurmedia.nl


Voor dit boek verschijnen verschillende voorstudies, waaronder die over de flora van Voorne rond 1870, aan de hand van een publicatie van de bekende schrijver en plantenkenner F.W. van Eeden, die in 1874 de “Lijst der planten die in de Nederlandse Duinstreken gevonden zijn” publiceerde. Van Eeden vermeldt in deze lijst ook vele soorten die destijds op Voorne voorkwamen. In bijgaande studie wagen we het deze lijst te vergelijken met de huidige situatie. Raadpleeg de onderstaande link voor deze eerste voorstudie en meld ons uw reactie op deze voorstudie via secretaris@hollandsedelta.knnv.nl.


https://duinenenmensen.nl/door-de-ogen-van-f-w-van-eeden-150-jaar-duinflora-voorne/