Hoe help je wilde bestuivers? Het bijenboekje en de routekaart

Het is inmiddels algemeen bekend dat het niet goed gaat met wilde bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De vandaag verschenen uitgave ‘Helpdesk Bijenlandschap’ geeft adviezen op maat voor verschillende typen terreinen.

Artikel van Nature Today met publicatie van Helpdesk Bijenlandschap