Interview AD i.z. windpark Maasvlakte

Natuurorganisatie KNNV Hollandse Delta maakt zich grote zorgen over
de bouw van 22 grote windturbines op de Tweede Maasvlakte. Dat pakt
desastreus uit voor trekkende en broedende vogels, vreest de natuurclub.
Die keert zich tegen de plannen, zoals die nu voorliggen en pleit voor de
aanleg van een strandreservaat.

Lees verder