Landschapspark Pasgeld

De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland, KNNV afd. Den Haag en de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland hebben het Landschapspark Pasgeld ontwikkeld. Dit plan geeft een volwaardige invulling aan het laatste stukje open groen tussen Delft en Rijswijk binnen de realiteit van vandaag én morgen: een plan voor alle inwoners van Rijswijk en omstreken.

In dit plan worden thema’s als klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen verenigd. Een plan waarvan de gemeente Rijswijk heeft toegezegd het als serieuze planvariant te zullen overwegen.

Het landschapspark Pasgeld verenigt het Wilhelminapark, het Elsenburgerbos en Pasgeld West en Pasgeld Oost tot een volwaardig gebied.

Pasgeld is een belangrijk gebied voor Rijswijk. Het is een groene long, een noodzakelijke buffer, historisch uniek en ecologisch bijzonder. De komende jaren bouwt Rijswijk duizenden huizen voor tienduizenden nieuwe bewoners. Niet alleen de druk op Rijswijk, maar ook op Pasgeld wordt gigantisch. Daarbovenop wil men het nu nog open groene gebied, dicht verstedelijken.

De klimaatverandering, met de onlangs nog voelbare enorme wateroverlast dwingt ons echter de ogen niet langer meer te sluiten: verdere verstening mag niet ten koste gaan van een leefbare toekomt. Dichte bebouwing van Pasgeld, het laagste stuk van Rijswijk, laat de emmer straks letterlijk overlopen! Daarom is een daadwerkelijk integrale visie hard nodig.