Themadag Zegge (Carex soorten)

Op zaterdag 21 mei 2022 organiseren enkele leden van de plantenwerkgroep een themadag over het
geslacht Carex (zegge). In de ochtend theorie, in de namiddag het veld in.
In de ochtend komen onderwerpen aan de orde zoals: hoe herken je een zegge, wat zijn de
specifieke eigenschappen, waar kun je ze vinden en wat betekent het als je zegges in de natuur
tegenkomt. Ook zullen we een aantal in de regio voorkomende zegges met een determinatiesleutel
op naam brengen.
In de namiddag bezoeken we een gebied in de regio om het geleerde in de praktijk te brengen.
Omdat het niet lukt om al die zegges op een dag te leren kennen, gaan we nog een avond op stap.
Deze avondexcursie vindt plaats op maandagavond 20 juni.
De ochtendbijeenkomst vindt plaats in duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar in Breda. Aanvang
9.30 uur. Over het starpunt voor de avondexcursie wordt u kort tevoren geïnformeerd.
Aanmelden via plantenwerkgroep@breda.knnv.nl
Kosten: € 15,-.