Zuidwestelijke Delta moet Nationaal Landschapspark worden

Een goed of slecht plan?

De Zuidwestelijke Delta moet een nieuw soort nationaal park worden, namelijk een Nationaal Landschapspark. Een speciale commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven vindt de natuur, landschap en cultuurhistorie uniek.

De Commissie Verkenning Nationale Parken heeft het gebied waar Zeeland, de eilanden van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant onder vallen, aangewezen als internationaal onderscheidend. Het gebied zou daarom een Nationaal Landschapspark moeten worden.

De commissie heeft op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek gedaan naar de parken. Ook vier andere gebieden in het land zijn ook aangewezen als Nationaal Landschapspark, het Waddengebied, de Hollandse vastelandsduinen, de Veluwe en de IJsseldelta en Weerribben-Wieden.

Geen extra bescherming

Zo’n nieuw Nationaal Landschapspark moet onder de regie van het Rijk vallen, maar er komt geen extra wettelijke bescherming. Het gebied wordt dus niet op slot gezet.

De vijf gebieden zijn volgens de commissie niet alleen waardevol voor het behoud van internationaal unieke kwaliteiten van ons land, maar ook voor het vinden van oplossingen voor de grote nationale ruimtelijke opgaven zoals het herstel van biodiversiteit, toekomstbestendig waterbeheer, het bevorderen van de gezondheid en de reductie van stikstof.

Bron: Omroep Zeeland.