Terug naar Kennisbank

1980 Broedvogelinventarisatie Geelmolensebeek

De inventarisatie van de Geelmolensebeek is in opdracht van de Stichting behoud Veluwse beken en sprengen uitgevoerd.
Deze stichting stelt zich tot doel gegevens te verzamelen omtrent de cultuurhistorie en natuurwetenschappelijke kwaliteiten van de Veluwse beken. De verzamelde gegevens zullen zoveel mogelijk gebruikt worden voor het behoud en het beheer van de Veluwse beken en sprengen.
Naar de cultuurhistorie, de macrofauna en de flora is al veel onderzoek gedaan. Veel beken zijn echter nog niet onderzocht op hun ornithologische kwaliteiten. Hiertoe werd in 1980 een aanvang gemaakt met de inventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek. Deze inventarisatie bestond uit een kwantitatieve broedvogelinventarisatie, uitgevoerd volgens de karteringsmethode.

1980 Broedvogelinventarisatie Geelmolensebeek(2 MB)

Kenmerken

Datum 1981 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur A. Hottinga
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site