ANBI

Denk je erover om de KNNV een financiële bijdrage te geven? Het is onder de Nederlandse belastingwet mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) aan een instantie met een goed doel een schenking te geven en dit af te trekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor moet een aanvraag bij de belastingdienst gehonoreerd worden en moeten bepaalde gegevens op een website gecommuniceerd worden.

Onze vereniging heeft deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

We hebben hieronder alle relevante gegevens op een rij gezet.

Naam: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Locatie: Statutair is de Vereniging gevestigd in Utrecht.
Het officiële correspondentieadres van de Stichting is Postbus 310, 3700 AH ZEIST.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 802657400
Contactgegevens van de vereniging: zie contact
Doelstelling van de vereniging: zie statuten (download onderaan pagina)
Beleidsplan: zie de pagina kerngegevens
Bestuurssamenstelling: zie bestuur
Verslag van de activiteiten: zie jaarverslag (download onderaan pagina)

Stichting Fondsen

Het is ook mogelijk om een schenking te doen aan de Stichting Fondsen. Lees hier meer over deze ANBI-status.