Ger van Zanen vouchers

Subsidie-vouchers uit de nalatenschap van Ger van Zanen

Ger van Zanen was een bevlogen natuurliefhebber en KNNV-er in hart en nieren. Hij was erelid van zowel de KNNV afdeling Amsterdam als van de landelijke KNNV. Ger van Zanen overleed in 2015 en liet aan de KNNV een erfenis na. Deze nalatenschap wil de KNNV besteden aan het versterken van de vereniging via activiteiten van KNNV afdelingen en geledingen. In samenspraak met de afdeling Amsterdam zijn de Ger van Zanen-vouchers in het leven geroepen. Het is een laagdrempelige manier om extra activiteiten van KNNV afdelingen financieel te ondersteunen. 

Doel en spelregels van de Ger van Zanen-vouchers

Vanaf eind 2017 worden door het landelijk bestuur van de KNNV aan KNNV afdelingen en geledingen de ‘Ger van Zanen-vouchers’ verstrekt. Het doel van de vouchers is om geledingen van de KNNV te ondersteunen bij educatieve projecten op het gebied van natuurstudie en natuurbescherming. Het landelijk bestuur wil KNNV afdelingen stimuleren om extra activiteiten te organiseren om zo de ledenaanwas te bevorderen, meer leden actief te krijgen en op die manier de afdeling te versterken. Daartoe kunnen projectvoorstellen worden ingediend waarin een verzoek tot subsidie is opgenomen.
Per jaar zijn er tien Ger van Zanen-vouchers van elk 500 euro beschikbaar voor KNNV afdelingen. 

De spelregels en voorwaarden voor het aanvragen van de Ger van Zanen-vouchers staan beschreven in het Reglement (zie onder)

Pruikzwam

Aanvraag indienen

KNNV afdelingen kunnen vóór 1 mei en 1 november van elk kalenderjaar een of meer vouchers aanvragen door het aanvraagformulier op de KNNV website in te vullen. De commissie Ger van Zanenvouchers geeft voor 1 juni of 1 december van dat kalenderjaar aan of de voucher wordt toegekend.

Ga naar het aanvraagformulier voor een aanvraag van een voucher.

Wie was Ger van Zanen?

Ger van Zanen (1929-2015) was mycoloog, florist en door en door een KNNV-man.  Al in 1960 werd Ger lid van de KNNV afdeling Amsterdam, waar hij al spoedig in het bestuur kwam. Als geen ander wist hij leden enthousiast te maken voor de natuur, vooral voor planten en paddenstoelen. Ook zijn bestuurlijke en landelijke activiteiten werden zo zeer gewaardeerd dat hij op 2 maart 1991 erelid werd van de afdeling Amsterdam en op 4 november 2000 ook van de landelijke KNNV. 

Ger van Zanen

Voor een uitgebreid in memoriam zie het ledenblad van de afdeling Amsterdam: Blaadje 15-2

Contact Ger van Zanen-vouchers

email: gervanzanenvouchers@knnv.nl

Bijlage