Disclaimer en copyright

Disclaimer

Deze website is bestemd voor informatie-uitwisseling over de KNNV en haar activiteiten.

De KNNV besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. Ondanks die voortdurende aandacht kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website juist en volledig is. Daarom aanvaardt de KNNV geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze website, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar onze webmaster: webmaster@knnv.nl

De KNNV is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op knnv.nl wordt verwezen.

Copyright

Op alle informatie, zowel tekst als afbeeldingen, rust copyright. Foto’s zijn meestal, voor zover niet vermeld, gemaakt door leden van KNNV of met toestemming voor dit doel geplaatst. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van de vereniging op welke manier en in welke vorm dan ook deze teksten of afbeeldingen te gebruiken, zowel door middel van kopiëren of anderszins. Overnemen van tekst of afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring of goedkeuring per mail door de secretaris van de landelijke vereniging dan wel de KNNV-afdeling.