Kerngegevens

In deze pagina staan de documenten die bestuurlijk zijn vastgesteld en voor de activiteiten van KNNV gelden.
In de footer van de website staan op elke pagina de volgende documenten:
– Disclaimer en copyright
– Lidmaatschapsvoorwaarden
– Privacyreglement

De documenten in deze pagina zijn ook nodig voor de ANBI status van de vereniging.

Documenten