Kerngegevens

In deze pagina staan de documenten die bestuurlijk zijn vastgesteld en voor de activiteiten van KNNV gelden.
In de footer van de website staan op elke pagina de volgende documenten:
– Disclaimer en copyright
– Lidmaatschapsvoorwaarden
– Privacyreglement

De documenten op deze pagina zijn ook nodig voor de ANBI status van de vereniging.

Documenten

Statuten Natuurvereniging KNNV

Huishoudelijk reglement

Tweejarig voortschrijdend Beleidsplan KNNV 2023-2024

KNNV-beleid omgangsvormen werkwijze vertrouwenspersonen en klachtenprocedures

Algemene voorwaarden KNNV-reizen