Over KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een landelijke vereniging en bestaat uit 48 afdelingen verspreid over heel Nederland.
De KNNV is opgericht in 1901.

KNNV bureau

Het KNNV bureau geeft inlichtingen over de vereniging, organiseert landelijke projecten en verzorgt voorlichting.
Het bureau is telefonisch bereikbaar op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 uur tot 13.30 uur.

Adres: Boulevard 12, 3707 BM Zeist
Telefoon: +31 (0)6 83504611
E-mail: bureau@knnv.nl

Medewerkers: Ingeborg Schreuder (verenigingszaken) en Marijke van Woerkom (communicatie en projecten).

KNNV-uitgaven

Alle KNNV-uitgaven zijn direct bij het KNNV bureau te bestellen, maar zijn ook in de winkel van de Vogelbescherming te koop.

Rekeningnummer: NL46 INGB 0000 1038 55, t.n.v. de KNNV in Zeist.

KNNV Ledenadministratie

Ingeborg Schreuder, Boulevard 12, 3707 BM, Zeist. Telefoon: +31 (0)6 83504611.
E-mail: ledenadministratie@knnv.nl.

Commissies

Binnen onze landelijke vereniging zijn de volgende commissies actief:
Beleidsraad
Archiefcommissie
– Kascommissie
– Natuurbeschermingscommissie

Website

Vragen over deze website kunt u richten aan de webmaster.

Stichting Fondsen

De Stichting Fondsen beheert de gelden uit giften en legaten. Zie wat de Stichting Fondsen KNNV voor u en uw project kan doen.

ANBI-status

Zowel de KNNV als de Stichting Fondsen hebben de ANBI-status. Wij zijn dus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift aan de KNNV en aan de Stichting Fondsen kunt aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting.