Waarnemingen

Waarnemingen vormen de basis van alle ontwikkelingen op natuurgebied.
Uit de vele inventarisaties, individueel of van de werkgroepen komen veel gegevens vrij die landelijk worden geregistreerd.

Iedereen kan hieraan meedoen.
Dat kan door de resultaten in te voeren in websites als
Waarneming.nl
Telmee of de
Verspreidingsatlas.
De registraties worden gedeeld, zodat alles uiteindelijk in een centrale databank terecht komt.
Om mee te doen en goede overzichten te krijgen is een gratis account nodig.

Voor het invoeren in het veld zijn mobiele apps gemaakt die makkelijk zijn te bedienen.

Voorbeelden zijn
Vera
Obsmapp
NDFF-Invoer
ObsIdentify

Organisaties voor dieren, planten en paddenstoelen hebben hun eigen websites en programma’s om de inventarisatiegegevens op een makkelijke manier in te voeren.