Kijk op exoten

De tijd dat de verspreiding van organismen zich beperkte tot hun oorspronkelijke continent is al lang voorbij. Door schepen, vliegtuigen, handel, aanleg van nieuwe kanalen, etc. bereiken soorten tegenwoordig continenten of gebieden die voorheen onbereikbaar waren. Dit heeft allerlei gevolgen voor de inheemse flora en fauna en de samenstelling van ecosystemen. Sommige exoten zijn invasief en daarom ongewenst.

Signaleringsproject Exoten

Het ministerie van EZ wil een goed beeld krijgen van de verspreiding van exotische planten en dieren in Nederland. Daarom is het Signaleringsproject Exoten gestart op initiatief van het Team Invasieve Exoten.
Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren, uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland.

Heeft u een invasieve exoot gezien? Meld het via Waarneming.nl of Telmee.nl!

Nieuwsbrief “Kijk op exoten”

Onderdeel van het Signaleringsproject Exoten is de (gratis) nieuwsbrief “Kijk op exoten”, die 4x per jaar verschijnt.
Interesse? Meld u dan hier aan voor deze digitale nieuwsbrief.

Nijlgans

U kunt daar ook eerder verschenen nummers zien.

Watercrassula

Meer informatie

Het ledenmagazine Natura van voorjaar 2013 stond volledig in het teken van exoten. Dit was een gezamenlijke uitgave van de KNNV en de VOFF. Download hier deze special (in pdf).

Verschillende PGO’s hebben specifieke soortinformatie over exoten:
– Zoogdiervereniging: Amerikaanse nerts, Beverrat, Moeflon, Muskusrat, Pallas’ eekhoorn, Syberische grondeekhoorn, Sikahert, Wasbeer en Wasbeerhond
– Ravon: Zonnebaars
SOVON:met risicoanalyes, onderzoek en herkenning van exoten
– EIS Nederland: Rivierkreeften
FLORON
NMV: Geaderde leemhoed

Projectpartners

In het Signaleringsproject Exoten werken verschillende organisaties samen: de KNNV, alle Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) verenigd in de VOFF, Waarneming.nl, Gegevensautoriteit Natuur, Koninklijke Sportvisserij Nederland en Team Invasieve Exoten (TIE).