Lezingen

In heel het land worden regelmatig lezingen gehouden over velerlei onderwerpen. Momenteel vanwege de coronabeperkingen online.

In het overzicht vindt u informatie over het programma en de aanmelding.

Hier een overzicht van de lezingen die worden georganiseerd.