KNNV organisatie

Kerngegevens KNNV

De KNNV is sinds 1 januari 2008 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI.

1. Officiële naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUUR VERENIGING, afgekort KNNV, of Natuurvereniging KNNV, of KNNV Natuurvereniging

2. RSIN of fiscaal nummer
802657400

3. Adres
Statutair is de Vereniging gevestigd in Utrecht.
Postadres: Postbus 310, 3700 AH, Zeist
Telefoon: +31 (0)6 83504611
E-mail: bureau@knnv.nl

4. Doelstelling

Volgens de statuten:
“De vereniging heeft als doel:
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daar buiten.”

5. Beleidsplan
Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar het Jaarplan en het Meerjarenbeleidsplan. De lidmaatschapsvoorwaarden en de privacy verklaring van de KNNV staat in de voet van elke pagina.

6. Bestuurders
Voorzitter: Theo Briggeman
Vice-voorzitter: Marije Bakker
Secretaris: Gerard Nijssen
Penningmeester: Willem-Jan Hoeffnagel
Algemeen bestuurslid: Johannes Jonckers Nieboer
Algemeen bestuurslid: Paulus Kosters
Algemeen bestuurslid: Martin Camphuijsen

7. Beloningsbeleid
In de statuten van de KNNV is niets vastgelegd over beloningen.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Vereniging.
De Vereniging heeft enkele betaalde werknemers in dienst, voor wie de CAO Welzijn wordt gevolgd.

8. Activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het Jaarverslag.

9. Financiën
Voor een financiële verantwoording verwijzen we naar de Jaarrekening.

Landelijk bestuur

Ter ondersteuning van de afdelingen is er het KNNV bureau en het Landelijk Bestuur.

Vertrouwenspersonen

Binnen de KNNV vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. We hebben daarvoor omgangsregels opgesteld. Soms komt het helaas voor dat het gedrag van een ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt binnen je vereniging/afdeling. Wanneer jij last hebt van het gedrag van een ander is het advies: praat er in ieder geval over! Dat kan met een ander lid van de vereniging of met het bestuur. Maar je kan ook terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Bij hen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling wordt voorkomen.

De vertrouwenspersonen van de KNNV zijn:
Tineke Hirschler en Willem Jan Hoeffnagel
Contact: vertrouwenspersoon@knnv.nl

Het Beleid omgangsvormen, vertrouwenspersonen en klachtenprocedure vindt u hier.

Documenten

De formele documenten van KNNV staan in de voet van de website onder Kerngegevens.
U kunt er hier rechtstreeks naar toe.