Landelijk bestuur

Het Landelijk Bestuur van de KNNV bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: B. Heijne (Bart)
Secretaris: M. Eebes (Michiel)
Penningmeester: W.J. Hoeffnagel (Willem-Jan)
Lid: Marije Bakker
Lid: Martin Camphuijsen
Lid: Johannes Jonckers Nieboer
Lid: Erik Jongejan