KNNV gaat kantoorloos werken

Het landelijk bureau is niet alleen vernieuwd qua medewerkers, het gaat ook anders werken: kantoorloos. De huur voor de ruimtes bij de Vogelbescherming in Zeist zijn opgezegd; per 1 juli zijn we daar weg. De reden is dat er in de praktijk weinig meer van het kantoor gebruik gemaakt werd. De digitale hulpmiddelen voor overleg zijn sterk verbeterd en er zijn steeds meer goed bereikbare vergaderlocaties. Ook biedt het kansen om makkelijker elders in het land te overleggen met andere KNNV-ers of projectpartners.  De medewerkers en het bestuur zijn druk doende om dit allemaal te organiseren. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en doelmatigheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Hoe gaan we dit praktisch doen?

  • De dagelijkse werkplekken voor de medewerkers zijn bij hen thuis.
  • De werknemers beschikken allemaal over een mobiele telefoon; op de website zal informatie komen over hun bereikbaarheid. We proberen om iedere dag een KNNV medewerker of bestuurslid aan de telefoon te kunnen krijgen. Als dat niet lukt is er een voicemail waar u een bericht kunt achterlaten.
  • Er komt een postadres waar u uw brieven naar toe kunt sturen. Dit postadres zal voor lange tijd niet veranderen.
  • Voor werkoverleg met elkaar en met andere KNNV’ers worden andere plekken gezocht: plekken die makkelijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer, het liefst op loopafstand van een station.
  • Voor korte besprekingen in kleine groepjes, met twee of drie biedt de horeca op of rondom stations voldoende gelegenheid.
  • Voor grotere groepen wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Denk aan locaties van groene partners, buurthuizen, natuurcentra, bibliotheken of dat soort plekken. Als u nog tips heeft horen we het graag!

En het archief dan?

Het archief is inmiddels voor het grootste deel gedigitaliseerd en ondergebracht bij het gemeente archief te Amsterdam. Hier blijven we vanzelfsprekend mee doorgaan.

Uitgangspunt is dat er nooit, maar dan ook echt nooit waardevolle boeken, documenten, tekeningen, verslagen of wat dan ook zullen verdwijnen. Dat geldt voor stukken in het bezit van de landelijke organisatie, maar ook voor stukken in het bezit van afdelingen of werkgroepen. Dit archief is een erfenis die we van onze voorgangers hebben gekregen en die we aan onze opvolgers zullen nalaten! Dit digitale historische archief moet voor alle KNNV’ers makkelijk toegankelijk zijn.

Oproep: wie helpt mee bij het archiveren van het KNNV-archief?

Voor archiefstukken die niet in het gedigitaliseerde archief zijn opgenomen worden oplossingen gezocht. Het landelijk bestuur stelt een projectgroep samen die daarmee aan de slag gaat. Wie heeft zin om mee te helpen? Meld je dan aan via bureau@knnv.nl!

Efficiënter gebruik van middelen

Met deze verandering willen we efficiënter gebruik maken van de middelen en het reizen van de medewerkers en bestuurders beperken. Het is geen bezuiniging, laat dat duidelijk zijn. Het gaat erom meer te bereiken met hetzelfde geld.

De uitdaging is het zodanig aan te pakken dat u er niets van merkt, of in ieder geval zo min mogelijk.