Terug naar Kennisbank

1982 Rapport het Wisselse Veen

Als biotoopbeschrijving, welke een onderdeel vorm t van de opleiding tot natuurgids van het IVN , hebben we gekozen voor een streek ten zuidwesten van Epe en ten noordwesten van Ernst, bekend als het Wisselseveen. Het door ons onderzochte gebied wordt ruwweg begrensd door de Tongerensebeek in het noorden, de Boerweg 1n het westen, de Lageveenweg in het zuiden en de Woesterbergweg 1n het oosten.
In deze inleiding willen wij u een verklaring geven , waarom wij juist het Wisselseveen uitgezocht hebben voor een biotoopbeschrijving. Toen wij voor de eerste keer het gebied bezochten, waren we al gauw onder de indruk van de vele gevarieerde levensgemeenschappen die we hier op een betrekkelijk kleine oppervlakte kunnen aantreffen . Maar vooral het natuur en cultuurhistorisch verleden was voor ons een stimulans om er verder mee door te gaan . In de afgelopen tijd hebben we met verschillende mensen gesproken die ons een heleboel gegevens hebben verstrekt. Tevens hebben we van diverse kanten veel medewerking gehad, o.a. van de KNNV, in de vorm van literatuur en oude landkaarten. Het enige wat tegenzat was de te korte voorbereidimgst1jd die we ter beschikking hadden.
Men moet om een goed gedetailleerde biotoopbeschrijving te maken toch ten minste een heel jaar
lang het gebied kunnen observeren. Een gelukkige omstandigheid was echter dat de KNNV ons een
tamelijk recente planteninventarisatielijst ter beschikking stelde . Mochten er toch enkele onvolkomenheden in de beschrijving voorkomen , dan hopen we dat men ons dit zal vergeven. We geloven dat we er desondanks in geslaagd zijn om een zo duidelijk mogelijk beeld van het vroegere en tegenwoordige Wisselseveen te scheppen.
Misschien is het wel een aansporing om de laatste interessante restanten van de ondergang te redden door bijvoorbeeld meer op de natuurgerichte beheersmethoden toe te passen.

1982 Rapport Het Wisselse Veen - Broer en Pannekoek(8 MB)

Kenmerken

Datum 1983 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Landschap
Ook in dit thema: Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site