Terug naar Kennisbank

1984 Weidevogelbescherming in Heerde

Deze notitie is samengesteld naar aanleiding van een weidevogelbeschermingsactie in Vorchten. Hoewel het algemeen effect van het plaatsen van nestbeschermers bekend is; blijkt in het veld dat zich allerlei situaties voordoen die bezinning vragen van de activiteiten
van weidevogelbeschermers.
Het Zijbroek en het Vorchterbroek zijn als proefgebied gekozen, vanwege de goede ontsluiting en de ligging van bouwlandpercelen langs wegen.
Voorts zijn van beide gebieden gegevens aanwezig uit 1976,
zodat veggelijking mogelijk is tussen 1976 en 1984.
Een belangrijk aspect van de actie is ook de uitwerking van de gegevens.
Voordat toestemming van de agrariërs verkregen ia, is afgesproken dat alle betrokken agrariërs een notitie zouden ontvangen, zodat de resultaten met de weidevogelbeschermers besproken kunnen worden.
Voor de weidevogelbeschermers is het van belang te weten of alle inspanningen de weidevogels ten goede zijn gekomen.

1984 Weidevogelbescherming in Heerde(7 MB)

Kenmerken

Datum 1984 / 07
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur A. Hottinga
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site