Terug naar Kennisbank

1991 Rapport Kievitsveld

Natuurontwikkeling en recreatie rond de Nijmolense plas

Eindverslag biologie B. Terpstra

De relatie van de mens met zijn natuurlijke omgeving is aan een steeds groter wordende spanning onderhevig. De om zich heen grijpende ontwikkelings- en vernieuwingsdrang van de mens staat vaak in schril contrast met de wens ons natuurbezit zo goed mogelijk te beheren dan wel te verbeteren en waar mogelijk zelfs uit te breiden.
Ook de mens zelf voelt steeds meer die negatieve effecten van de vele veranderingen die zijn leefomgeving wijzigen. Vele veranderingen zoals:
de groeiende Nederlandse bevolking
gestaag ontwikkelende industrieën
steeds meer ruimte in beslag nemende infrastructuren
schaalvergroting in agrarische sectoren
stedelijke ontwikkelingen, enz.
verkleinen ons bezit aan natuurlijke rijkdommen of veroorzaken
zoveel schade dat herstel grote financiële offers vraagt.
Mensen voelen zich minder “happy” door al deze veranderingen waardoor de vraag naar mogelijkheden om zich te ontspannen groeit.
Gelukkig zijn er echter steeds meer signalen die er op wijzen dat het tij kan keren; het besef ontwaakt dat er iets moet gebeuren om de schade aan ons milieu zo klein mogelijk te houden of zelfs terug te dringen.
Milieu organisaties, vrijwilligers, natuurverenigingen, belangengroepen, provinciale en plaatselijke overheden verdringen elkaar in het maken van natuurbeleidsplannen, structuurnota’s en natuurontwikkelingsprogramma’s.
Belangenafwegingen, beheersmaatregelen, heroriëntaties en vele initiatieven volgen elkaar op in een snel tempo met de bedoeling ons natuurbezit een wat beter toekomstperspectief te bieden. Ook dit werk past in deze rij waarmee wordt gehoopt een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu, dat tevens geschikt is voor recreatie.

1991 Rapport Kievitsveld - Natuur en recreatie verslag 1991 Terpstra(4 MB)

Kenmerken

Datum 1991 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur B. Terpstra
Thema Geologie
Ook in dit thema: Landschap

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site