Terug naar Kennisbank

1998 Rapport Hulsbergen

De aanleiding tot het ontstaan van deze speciale uitgave “Klooster Hulsbergen” was voornamelijk het idee om in samenwerking met alle werkgroepen van onze afdeling de kennis te bundelen die we over dit
zeer interessante gebied niet alleen al hadden- maar vooral ook kregen door een gericht onderzoek dat voornamelijk in 1998 plaatsvond.
Bovendien – zo dacht het bestuur – kan een dergelijk project de samenwerking binnen onze KNNV afdeling intensiveren en het zou kunnen meehelpen aan de verwezenlijking van een zo goed mogelijk behoud van dit waardevolle gebied.
Er is na uitvoerige discussie gekozen voor “Klooster Hulsbergen”, ofschoon dat voor de meesten van ons vrij ver van de woonplaats ligt. Het terrein valt binnen ons afdelingsgebied, maar is ook landelijk gezien zeer interessant, niet alleen cultuurhistorisch, maar ook door wat de vroegere bewoners ervan gemaakt hebben.
Op de afgedrukte kaart kunt U zien welke gedeelten onderzocht zijn.
We pretenderen niet dat we tot een complete inventarisatie gekomen zijn, ook al omdat 1998 een nogal nat jaar was.
Wat van Klooster Hulsbergen heel speciaal is, met name van het “Kloosterbos”, is dat de uitlopers van het stuw-vallencomplex van de Veluwe zich uitstrekken tot in de uiterwaarden van de IJssel, zodat er
van oudsher in dit gebied geen dijken nodig waren om droge voeten te kunnen houden.
Het IJsselwater stroomde er wel binnen- en doet dat nog bij hoog water- maar werd door de “bergen”gekeerd. Bewoning was hier dus zonder te veel extra moeite al vroeg mogelijk

1999 Rapport Hulsbergen(10 MB)

Kenmerken

Datum 1999 / 02
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geologie

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site