Terug naar Kennisbank

2000 Atlas van de Flora in Epe 1989 – 1999

Ingeklemd tussen de Veluwse heuvels in het westen en de rivier de IJssel in het oosten, en tussen de steden Apeldoorn en Hattem, liggen op de Oost-Veluwe flank enkele plattelandsgemeenten. Tussen de gemeente Heerde in het noorden en de gemeenten Apeldoorn en Voorst in het zuiden, vinden we de gemeente Epe.
Die Veluwse heuvels ontstonden duizendenjaren geleden tijdens de ijstijd.
De IJssel is een zijtak van de Rijn, die vanuit Zwitserland, via Duitsland en ons land, na ruim 1300 kilometer de zee bereikt. Het stroomgebied van de Rijn beslaat een gebied van 224 000 km2.
Apeldoorn, in de 19eeeuw nog een dorp, kreeg in de tweede helft van de 20e eeuw steeds meer stadse allures. Hattem daarentegen, al eeuwenlang een stad, is altijd een stadje gebleven.
Heerde en Voorst zijn, evenals Epe, steeds minder agrarisch georiënteerd. In de dorpen wonen steeds meer mensen die elders hun werk hebben.
De geschreven geschiedenis van deze streek gaat meer dan 1000jaar terug. Van Vaassen is bekend dat het al in 891 Fasna werd genoemd. Fasna betekent mogelijk: aan moeraswater gelegen. Ook de oude naam van Apeldoorn (Apoldro) duidt op een ligging aan het water (apa is Germaans voor water).
Dezelfde vorm vinden we terug in Epe. Over de betekenis van de namen zijn de bronnen echter lang niet eensluidend. En zo waterig is het ook niet meer. Bij de Veluwe denken we tegenwoordig in de eerste plaats aan bos en heide, en niet meer aan water. Maar wie het gebied tussen heuvels en rivier
wat beter kent, weet dat water er nog altijd een belangrijke rol speelt.
De prehistorie van het gebied gaat nog verder terug, getuige de vele grafheuvels in het hoger gelegen deel en de Cettic Fields tussen Vaassen en Gortel.
In het boek dat u nu in handen hebt, wordt dit gebied anders bekeken. Het gaat over de flora, de plantengroei, van dezelfde streek, zoals die zich in de laatste tien jaar van de 20e eeuw liet zien. Voor
zover het te achterhalen was, doen we daarbij regelmatig een stapje terug en kijken we naar het verleden.
Om een goed overzicht te geven, is de gemeente Epe opgedeeld in 183 kilometerhokken die met behulp van FLORON-streeplijsten zijn geïnventariseerd op alle voorkomende hogere planten. Het
heeft uiteindelijk een lijst opgeleverd met meer dan 700 planten. Aan de hand van deze inventarisatie is uitgezocht wat er over heden en verleden bekend is. Ook wordt de winst- en verliesrekening opgemaakt.

Naar de Atlas van de Flora in Epe

Kenmerken

Datum 2000 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur E. de Boer
Thema Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site