Terug naar Kennisbank

2002 Ooievaar perspectief

Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en Heerde vinden het belangrijk om u te informeren over onderwerpen die betrekking hebben op de natuur en waarbij de relatie tussen mens en natuur tot uiting komt. Staatsbosbeheer is naast agrariërs eigenaar en beheerder van veel gebieden langs de Gelderse IJssel. In een aantal reservaten van Staatsbosbeheer zijn de laatste jaren
nesten mor ooievaars geplaatst.
Staatsbosbeheer heeft deze nesten geplaatst, omdat uit waarnemingen blijkt dat steeds meer ooievaars in het vroege voorjaar in de uiterwaarden verblijven.
De KNNV afdeling Epe en Heerde is bekend door de rubriek Tussen Heuvels en Rivier die wekelijks in de Zwolse Courant verschijnt Daarnaast worden door veel leden van de KNNV gegevens verzameld van planten, zoogdieren, amfibieën, paddenstoelen en vogels.
Beide organisaties werken steeds vaker samen, met name op het gebied van het verzamelen van natuurwetenschappelijke gegevens.
Deze brochure is een gezamenlijke uitgave en wil informeren over Ooievaars en is tevens een handleiding voor wie zelf een nest wil bouwen. In het tweede deel van deze brochure komt de bespreking van het
materiaal en komen de bouwtechnische eisen voor het bouwen vaneen nest aan de orde.
In 2000 is reeds een flyer verschenen met specifieke informatie over het paar Ooievaars in de Vorchterwaarden te Heerde. In deze brochure vindt u aanvullende informatie en is de tekst aangepast mede naar aanleiding van de reacties op de eerste flyer

2002 Ooievaar Perspectief(6 MB)

Kenmerken

Datum 2000 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Handleiding
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site