Terug naar Kennisbank

2004 Reisverslag Midden-Elbe

Pevestorf

Voor de tweede maal is door de Algemene Reiscommissie van de KNNV een vogelreis georganiseerd naar het Midden Elbe gebied. Evenals de vogelreis in 2002 was pension/hotel Lindenhof und Lindenkrug in Pevestorf de thuisbasis voor een rustige slaapplaats en een goed gevuld bord. In 2004 namen 17 deelnemers, inclusief de 2 reisleiders deel aan deze korte vogelreis van 23 mei tot en met 28 mei. Gedurende de periode dat de reisgroep in Pevestorf verbleef zijn 18 excursiegebieden bezocht. Aan de
vroege nevelexcursies en de avondexcursies werd niet door alle deelnemers deelgenomen in tegenstelling tot de dagexcursies.
De lengte van de excursies was zeer wisselend, mede afhankelijk van het aantal waarnemingen en de aard van de excursiegebieden.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was een enorm temperatuurverschil aan den lijve merkbaar. Vanaf 1998 wordt de omgeving in Pevestorf jaarlijks door KNNV leden bezocht en was s’ avonds laat een terrasje pikken aangenaam, terwijl de Kerkuil en Bosuil zich lieten horen. In 2004 bereikten de nachttemperatuur dieptepunten van 2 graden Celsius en pasten de vogels zich aan deze voor ons in Pevestorf ongewone temperatuur. Deze temperatuurdaling tijdens dit voorjaar leidde ertoe dat de vogelzang
minder uitbundig was en dat vooral kleine zangertjes in de diverse struwelen zich minder lieten horen.
De totaallijst die altijd nauwkeurig wordt bijgehouden stokte op 122 soorten, terwijl andere jaren de 130 soorten overschreden werden. Een aantal deelnemers heeft soorten alleen van horen zeggen of roepen meegekregen, aangezien soms maar een enkel ex. van een soort zich liet horen. Dit wil niet zeggen dat er niet is genoten van de vogels; diverse
soorten lieten zich wel van dichtbij goed bekijken. De Zeearend met de treiterende Buizerd ter hoogte van de uiterwaarden van Kaltenhof en de Ortolaan bij de roggeakker in Prezetze zal iedereen zich nog wel herinneren. Ook de planten, de soort in het landschap en het beheer van terreinen heeft veel aandacht gekregen. Hoewel dit gebied in het Midden Elbegebied vanaf 1998 regelmatig in mei wordt bezocht, is ieder bezoek weer anders en levert toch weer nieuwe informatie op.
In het reisverslag is getracht een weergave te portretteren van de sfeer tijdens de reis en de waarnemingen waarvoor de deelnemers tenslotte hebben ingetekend.
Na het bezoek van de KNNV leden heeft Anton Koot uit Wesepe ook Pevestorf bezocht en van hem hebben wij ook een lijst met waarnemingen opgenomen. De KNNV/IVN Struungroep onder leiding van Annie Vos uit Veendam heeft in september een bezoek gebracht aan Pevestorf en plantenlijst van 2002 aangevuld met waarnemingen in 2004.
Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het werk van de Struungroep en de lijst in dit reisverslag geïmplementeerd.

2004 Reisverslag Midden-Elbe(9 MB)

Kenmerken

Datum 2004 / 06
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Reisverslag
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site