Terug naar Kennisbank

2004 Steenuil Epe-Heerde bescherming in noodzaak

Kat-oele, Katule, Kabultien
O p het platteland wordt de Steenuil, Athene noctua, vaak aangeduid met zijn dialectnaam: Kat-oeleof Katule, of nog vaker gewoon Katuultien. Onder de bewoners van het platteland is het Katuultien geen onbekende, al was
het alleen maar door de opwinding die hij vaak teweegbrengt onder de vogelbevolking.
De Nederlandse vogelwerkgroep Natuurhistorische van de Koninklijke Vereniging afdeling Epe en Heerde organiseert regelmatig vogeltellingen. Uit de inventarisaties blijkt dat de Noordoost-Veluwe nog een belangrijk bolwerk is voor deze kleinste uilensoort. Maar er wordt op sommige plaatsen ook achteruitgang geconstateerd

In deze brochure geven wij u de antwoorden op deze vragen.
Onze vogelwerkgroep – – . heeft het idee dat het met onze kleinste uil niet goed gaat en wil graag weten waar de Steenuilen broeden, om
beschermende maatregelen te kunnen nemen.
Naar aanleiding van de inventarisaties schatten wij het aantal broedende paren momenteel op meer dan 125 paar in de gemeenten Epe
en Heerde. Concentraties Steenuilen bevinden
zich hoofdzakelijk aan de oostzijde van de Dorpenweg waar zich een kleinschalig agrarisch landschap bevindt

2004 Steenuil Epe-Heerde bescherming is Noodzaak(3 MB)

Kenmerken

Datum 2004 / 07
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Foldermateriaal
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site