Terug naar Kennisbank

2005 Rapport Vossenbroek

Opnieuw en voor de derde maal op rij heeft de KNNV afdeling Epe/Heerde het gepresteerd een inventarisatierapport te laten verschijnen. Ook deze derde inspanning deed op voorhand vermoeden dat het weer een fors exemplaar zal worden. We hebben ons zelf daarin niet teleurgesteld en ook min of meer de verplichting aangegaan, naar de buitenwacht toe, om een
uitgave van minimaal hetzelfde kaliber te produceren, als de vorige keren. De lat werd echter deze maal nog hoger gelegd om een prettig leesbaar geheel samen te stellen.
Opnieuw hebben vele leden van de diverse werkgroepen weer heel wat werk verricht waarvoor ze zonder overdrijving in 2004 honderden uren in het Vossenbroek doorgebracht.
Maar ook achter de PC werden vele avonden besteed om de talloze waarnemingen tot vakkundig doorwrochte deelverslagen te verwerken die in het eindverslag hopelijk weer vele lezers zullen boeien.
Egbert de Boer, Menno Boomsluiter, Frans Bosch, Janus Crum, Marga Dekker, Etienne van Dissel, Bertus Hilberink, Adri Hottinga, Hilary Jellema-Brazier, Els Koopmans-Grommé, Henk Menke, Gert Prins, Bauke Terpstra en Henk van Woerden zijn de mensen die hebben zorg gedragen voor de ordening en verpakking van alle veldwaarnemingen en feiten als mede de
daarbij behorende conclusies en aanbevelingen, waarbij met nadruk moet worden gesteld dat alle andere leden van de KNNV, die op enigerlei wijze aan deze inventarisatie hebben bijgedragen, zeker niet mogen worden vergeten.
De redactie van het voor u liggende product werd gevormd door Rob van de Burgt, Gert Prins en Bauke Terpstra waarbij niet onvermeld mag blijven dat Rob van de Burgt het geheel digitaal aaneen heeft gesmeed en geklonken.
De kaart van het Vossenbroek voor in het rapport werd bereidwillig afgestaan door Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Voorts werd een fragment uit een kaart van de Man beschikbaar gesteld door Henk Menke en werd een historisch kaartje uit het Gelders archief gebruikt.
Ten behoeve van voor- en achterblad als mede alle overige foto-opnamen in het rapport werd geput uit het digitale foto archief van Adri Hottinga, Gert Prins en internet.
Tekeningen werden gebruikt uit diverse bronnen.

2005 Rapport Vossenbroek(13 MB)

Kenmerken

Datum 2005 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Insecten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site