Terug naar Kennisbank

2007 De Westelijke IJsseldijk tussen Deventer en Wapenveld

Een floristische inventarisatie in 2005 en 2006

“We hadden nog al moeite, om in 1915 een rustig stukje Nederland te vinden, waar we ongehinderd konden wandelen en tekenen. ( .. . …) Ten slotte zijn we terecht gekomen aan den Gelderschen IJssel en het heeft ons niet berouwd, (…)”
Zo begon Jac. P. Thijsse in 1916 het Verkade-album De IJssel. In 2006 is het met die rust wel gedaan. Als je langs de IJsseldijk loopt, moet je voortdurend op je hoede zijn. Auto’s die jakkeren om de veerboot naar de overkant te halen. Vrachtauto’s die de volledige wegbreedte nodig hebben. Motorrijders die soms in rijen achter elkaar het bochtenwerk oefenen. Een boer die komt schelden omdat er weer iemand langs komt om gegevens te verzamelen die hem later in zijn bedrijfsvoering zullen beknotten (denkt ie). Ook vriendelijke boeren trouwens.
Toch valt er ook veel te genieten. Geelsterren bij Deventer, bijvoorbeeld. Je springt bijna een gat in de lucht als je ergens een veldje Voorjaarszegge ontdekt, of toch nog een paar planten Duifkruid, of een bloeiende Ruige weegbree. En als je een Bremraap,of de kruising tussen Gele en Paarse Morgenster vindt, kan je dag niet meer stuk.
Het gebeurde de afgelopen twee zomers allemaal langs de IJssel tussen Deventer en Wapenveld.
In 1975 werd de IJsseldijk geïnventariseerd door de Floristische’ werkgroep van het gewest IJsselstreek van de KNNV. Henk Menke die er indertijd aan meegewerkt heeft, heeft er lang op aangedrongen dat nog eens te herhalen. Nou Henk, driemaal bijna 30 kilometer lopen, lijkt een heel eind. Als je naar planten kikt, is het nog verder, maar valt die afstand best mee.
Vonden ze in 1975 316 verschillende soorten, ik ben best tevreden met de 469 van 2005 en 2006.De mensen van 1975 zullen echter minder tevreden zijn over mijn resultaten, want van de 25 Rode Lijstsoorten van toen, zijn er inmiddels 11 verdwenen. Ziehier een kleine bijdrage om er nog eens over na te denken, welke dijkvakken beter beheerd zouden kunnen worden om de voor de IJsseldijk en zo typische dijkflora te behouden.

2007 De Westelijke IJsseldijk tussen Deventer en Wapenveld in 2005 en 2006(9 MB)

Kenmerken

Datum 2007 / 02
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur E. de Boer
Thema Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site