Terug naar Kennisbank

2007 Vogels van Erf en Tuin

Voor alle vogels in deze brochure geldt dat ze houden van mensen. Of eigenlijk houden ze van wat die mensen allemaal doen. Want dankzij het feit dat er boeren en burgers in ons land wonen, kunnen zij hier ook wonen. Deze vogels zijn voor hun voortbestaan van ons afhankelijk en daarom is het ook noodzakelijk om iets voor deze vogels te doen. Veel hoeft dat niet te zijn, onderdak is vaak al voldoende. Elk van de vogels in deze brochure heeft zo ook zijn eigen wensen.
Als we bij de kerkuil beginnen zien we dat die noodgedwongen zijn religieuze onderkomen is kwijtgeraakt. Veel kerken zijn met gaas dichtgemaakt tegen duivenoverlast, maar de kerkuil was de dupe. Je zou de kerkuil tegenwoordig beter schuuruil kunnen noemen. Zonder de hulp van de boeren die ze op grote schaal onderdak hebben gegeven, waren er maar heel weinig kerkuilen overgebleven.
De steenuil heeft een heel andere geschiedenis. Aan het nestelen in oude stenen schuurtjes en ruïnes dankt hij zijn naam. Maar in de oude hoogstamboomgaarden bleken holtes ook goede nestplaatsen.
De oude schuurtjes en de hoogstamboomgaarden verdwenen en met hen de steenuil. Door nu op verschillende plekken nestkasten op te hangen en goed voor de knotwilgen te zorgen, waar de steenuilen ook in nestelen, kunnen we ze, net als de kerkuil, straks misschien weer van de rode lijst van bedreigde vogels afhalen. Het aardige is dat ook de ringmus graag in knotwilgen nestelt, die profiteert dus gewoon mee van uw steenuil beschermingswerk.
Op de rode lijst staan ook de huiszwaluw en boerenzwaluw. De huiszwaluw woont bij de burger, buiten onder de dakgoot en de boerenzwaluw woont bij de boer, in de schuur. Zonder een goede plek om te nestelen kun je als zwaluw niet en alleen wij kunnen ze daarbij helpen. Zelfs de huismus is op de rode lijst terecht gekomen en al kom je de mussen op veel boerderijen nog volop tegen, nationaal gezien holt de stand achteruit. Alle reden dus om te kijken of we de mussen letterlijk onderdak kunnen bieden en ook hier is een kleine ingreep vaak al voldoende. Haal het “vogelschroot” weg en breng de “vogelvide” aan en voor je het weet heb je weer een kolonie tjilpende huismussen gered.

2007 Vogels van Erf en Tuin(8 MB)

Kenmerken

Datum 2007 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Handleiding
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site