Terug naar Kennisbank

2008 IJsselheggen in Epe en Heerde

Verslag van een inventarisatie

In de periode april – juli 2007 zijn door de KNNV Epe-Heerde een aantal heggen geïnventariseerd en in kaart gebracht in de uiterwaarden van de IJssel. Dit veldproject is verricht in het kader van het “Project IJsselheggen ”. Het IJsselheggenproject is een project van de Stichting Heg-en-Landschap in
samenwerking met de Vereniging Veluwe IJsselzoom, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeenten Heerde, Voorst en Brummen.
De inventarisatie is verricht volgens een methodiek ontwikkeld door Heggen (Lex Roeleveld) en het Ecologisch Adviesbureau Maes (Bert Maes). Hierbij wordt naast enkele meetkundige kenmerken van de heg (lengte, hoogte, breedte), een aantal kenmerken geïnventariseerd die kunnen dienen als belangrijke parameters voor:
1. ecologische waarde (fenologie, soortenrijkdom, struweelvorming, indicatieve kruiden)
2. cultuurhistorische waarde (historisch beheer zoals knotten, hakken of vlechten)
3. de waarde als autochtone genenbron (aanwezigheid van autochtone bomen en struiken)
Daarnaast wordt bekeken wat voor beheer wenselijk is voor de betreffende heg. De inventarisatie heeft vooral ook een belangrijke educatieve waarde voor de uitvoerders ervan en draagt bij aan de beleving en herkenning van het landschap.
Omdat de inventarisatie uitgevoerd is door vrijwilligers in een beperkte tijd, zijn beperkingen aan de resultaten van het onderzoek verbonden. Gezien de aanwezige kennis in de inventarisatieploegen heeft het veldwerk echter veel belangrijks, met name ook waardevolle beheeraanbevelingen opgeleverd.
Het inventarisatiewerk heeft zich uitgestrekt over een viertal uiterwaardengebieden:
1. Welsumerwaarden
2. Vorchterwaarden
3. Vorchterenk
4. Werverwaarden

2008 IJsselheggen in Epe en Heerde Inventarisatie(2 MB)

Kenmerken

Datum 2008 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur B. Maes
Thema Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site