Terug naar Kennisbank

2012 Rapport Renderklippen 2009

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging die zich bezighoudt met natuurlijke historie. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. De KNNV omschrijft zichzelf als ‘vereniging voor veldbiologie’. De KNNV telt landelijk ongeveer 8.500 leden en ruim 50 lokale afdelingen. De afdeling Epe-Heerde heeft 140 leden (eind 2011).
Leden van de KNNV ontplooien veel activiteiten rondom thema’s en soortgroepen. Het merendeel van deze activiteiten zoals excursies, inventarisaties en lezingen wordt georganiseerd vanuit werkgroepen.
Binnen de KNNV is expertise beschikbaar op de volgende onderwerpen: geologie en landschap, paddenstoelen, mossen, planten, insecten, vissen, amfibieën en reptielen, vogels en zoogdieren.
Het is binnen de KNNV afdeling Epe-Heerde traditie dat de werkgroepen eens in de twee of drie jaar één natuurgebied uitkiezen en dit gezamenlijk inventariseren en beschrijven. We noemen dit het ‘gezamenlijk project’. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren onder meer De Bonenburg (Heerde), het
Vossenbroek (Emst), De Nijensteen (Veessen) en Landgoed Tongeren (Epe) op natuurwaarden onderzocht.
Voor het inventariseren van de natuurwaarden organiseren de werkgroepen excursies. De resultaten worden gerapporteerd. De rapportage omvat onder meer soortenlijsten, conclusies over de betekenis
van het natuurterrein en aanbevelingen voor een goed terreinbeheer. De rapportage wordt aangeboden aan de beheerder van het natuurgebied en de inhoud gepresenteerd aan belangstellenden, zoals omwonenden van het gebied.
Voor het ‘gezamenlijk project’ van 2009 is de keuze gevallen op het gebied de Renderklippen.
De Renderklippen is een bos- en heidegebied dat in eigendom en beheer is van de gemeenten Epe en Heerde. Het is één van de grootste heidevelden binnen het grondgebied van deze gemeenten.
Heidevelden hebben in het algemeen een grote natuurwetenschappelijke betekenis.
De KNNV afdeling Epe-Heerde beheert in de Renderklippen sinds jaar en dag een tweetal ‘natuurpaden’. Deze wandelroutes, gemarkeerd met palen en informatiepanelen, lopen afwisselend door het bos en over de heide. De wandelingen zijn beschreven in een boekje waarvan in 2012 een
vernieuwde versie wordt uitgegeven. In het boekje is veel kennis over de natuur van de Renderklippen verwerkt.
Het ontbreken van actuele informatie over de kwaliteit van de flora en fauna van de Renderklippen is een belangrijke aanleiding geweest om de Renderklippen te kiezen als ‘gezamenlijk project’.

2012 Rapport Renderklippen 2009(4 MB)

Kenmerken

Datum 2012 / 04
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geologie

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site