Terug naar Kennisbank

2018 Beheerplan Bijenlandschap Bels Lijntje – Visie op inrichting en beheer

De vraagstelling waarop dit rapport antwoord geeft luidt:
Hoe kunnen de vier gemeenten, samen met betrokken organisaties en actieve bedrijven en personen de
bermen van het Bels Lijntje en aanpalende gronden en natuurterreinen zodanig herinrichten en beheren,
dat er een duurzame verbetering optreedt van de ecologische waarden en verhoging van de biodiversiteit
van het Bels Lijntje, in het bijzonder ten behoeve van de wilde bijen en andere bestuivers?

2018 Beheerplan Bijenlandschap Bels Lijntje; visie en bijlagen(9 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 01
Afdeling Tilburg
Publicatie Onderzoeksverslag

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Tilburg.

Bezoek de site