Terug naar Kennisbank

2018 Duizend soortendag Nijensteen

1000 soorten dagen worden vooral georganiseerd om gezamenlijk een kennis- en inventarisatie activiteit te entameren voor alle werkgroepen van een KNNV afdeling. Tevens biedt een 1000 soorten de mogelijkheid om een gebied beter te leren kennen en via excursies niet leden te betrekken in
activiteiten op het gebied van veldbiologie.

De 1000 soortendag van KNNV Epe-Heerde was in 2018 weer geslaagd en gezellig. De werkgroepen waren actief rond de Nijensteen in Veessen en in de landschapszone Veessen Wapenveld. Ruim 70 vogelsoorten en meer dan 200 plantensoorten zijn gezien. Ook de andere soorten als vleermuizen,
insecten en paddenstoelen “scoorden” goed. Ook zijn enkele gebieden in de omgeving van de hoogwatergeul bezocht door de werkgroep geologie en landschap. Dit verslag is een weergave van de excursies die door de leden zijn verzorgd. In de bijlagen zijn alle waargenomen soorten opgenomen. In totaal zijn 413 soorten waargenomen. Waarvan akte! Voor een uitgebreide
beschrijving en inventarisatie van De Nijensteen verwijzen wij naar “Het Achterste Broek ontsloten” – 2007 en het verslag van de 1000 soorten in 2015: zie hiervoor website van de KNNV afdeling Epe-Heerde.

2018 Duizend soortendag Nijensteen(4 MB)

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site