Terug naar Kennisbank

2018 Reisverslag vogeltrip Hasbruch

In dit verslag is in tegenstelling tot andere reisverslagen van de KNNV-afdeling Epe -Heerde geen uitvoerige informatie opgenomen, aangezien op diverse websites veel informatie is te vinden van het Borkener Paradies, het Hasbruch en de Dollard/omgeving Kiekkaste.
Er waren meerdere redenen om deze drie gebieden te bezoeken. Over het Borkener Paradies en het Hasbrucher Urwald zijn meerdere onderzoeksrapporten verschenen en ook enkele reisverslagen. Hoewel het twee op landschapsschaal verschillende gebieden zijn, is de relatie vegetatie en vogels voor beide gebieden bijzonder boeiend.  Ook zijn beide gebieden uit floristisch- en vegetatie oogpunt interessant. Vooral het Hasbruch is bekend vanwege de vele vroege voorjaars flora en natuurlijk de aanwezigheid van >190 paar Middelste bonte spechten. Een bezoek aan de Kiekkaste bij Nieuw Statenzijl levert altijd leuke waarnemingen op.

Voor de waarneming van een aantal broedvogels in het Borkener Paradies waren wij te vroeg in het seizoen en het koude voorjaar was debet aan een aarzelende vogelzang. Maar voor de waarnemingen van de spechten in het Hasbruch waren we wel op tijd; we hebben vier soorten spechten waargenomen en vooral veel Middelste Bonte Spechten gehoord en ook gezien. Wij hebben in totaal in drie verschillende gebieden 92 vogelsoorten waargenomen. Dit is een interessant resultaat, gelet op de relatief korte tijd dat wij in deze gebieden aanwezig waren. De focus van de excursies lag vooral op de waarneming van Middelste Bonte Spechten en dit weekend met de excursies in het Hasbrucher Urwald is in dit opzicht bijzonder geslaagd. Maar ook het zondagmiddag bezoek aan de Kiekkaste bij Nieuw Statenzijl leverde leuke waarnemingen op van Blauwborsten, Baardmannen en enkele duizenden pleisterende Brandganzen.

2018 Reisverslag vogeltrip Hasbruch(1 MB)

Kenmerken

Datum 2018 / 05
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Reisverslag
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site