Terug naar Kennisbank

2021 Rapport landgoed Vosbergen

Dit rapport over geschiedenis van, en de flora en fauna op het Landgoed Vosbergen in Heerde draagt bij aan een van de doelstellingen van de KNNV: Kennis delen. Door vele vrijwilligers van landgoed en KNNV is met veel enthousiasme en plezier aan de totstandkoming van dit rapport gewerkt.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van het eeuwenoude Landgoed Vosbergen dat een integraal rapport verschijnt over het landgoed met haar flora en fauna. Onder andere door Covid-19 waren we niet in staat een totale inventarisatie te maken. Onze ambitie is om de ontbrekende aspecten in de komende jaren te gaan toevoegen, zodat een nog completer beeld
ontstaat.
De instandhouding van Vosbergen vergt veel inspanning van de eigenaren. Een goed beeld van de aanwezige flora en fauna (nulmeting), maar ook (periodieke) vervolginventarisaties die trends duidelijk maken, zijn van groot belang voor het beheer- en onderhoudsbeleid van het landgoed. Het is een groot goed dat Vosbergen is opengesteld voor het publiek, zodat ook bezoekers kennis kunnen nemen van de waarden van het landgoed. We hopen dat dit rapport bijdraagt aan de interesse in cultuurlandschap en landgoederen en in het bijzonder van Vosbergen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit rapport breder te verspreiden dan alleen binnen
de KNNV Epe-Heerde.
Het initiatief voor deze inventarisatie en rapportage is afkomstig van vrijwilligers van het Landgoed Vosbergen en van de KNNV Epe-Heerde. In het kader van Landgoedwandelingen, die dit jaar voor het eerst werden gehouden, is de geschiedenis van het landgoed in kaart gebracht.
Daarnaast is een broedvogelinventarisatie door leden van de KNNV-Vogelwerkgroep uitgevoerd. Na enkele veldbezoeken zijn ook leden van andere werkgroepen enthousiast geraakt voor aanvullende flora- en fauna onderzoeken.
Citizen science – vertaald als burgerwetenschappen – heeft ook binnen de gelederen van de KNNV-opgang gemaakt en via waarneming.nl en telmee.nl worden veel waarnemingen ingevoerd die weer in inventarisatierapporten gebruikt worden. Ook voor de totstandkoming van
dit rapport is gebruik gemaakt van waarnemingen via Citizen science.
Het foto- en kaartmateriaal is belangeloos ter beschikking gesteld

2021 Rapport landgoed Vosbergen(6 MB)

Kenmerken

Datum 2021 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Planten
Ook in deze thema's: Insecten Landschap Vissen Vogels Zoogdieren

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site