Terug naar Kennisbank

Beter laat dan nooit

Terwijl het commercieel gehouden pluimvee nog zuchtte onder een ophokplicht (met vergelijkbaar teleurstellend resultaat) was er voor de deelnemers van de (lang)lopende KNNV-vogelcursus weer sprake van vrije uitloop. Die gelegenheid werd benut om de laatste drie overgebleven modules van de KNNV-vogelcursus ten uitvoer te brengen. Op 10 april 2022 werd de traditionele excursie naar Beverweerd gehouden met een kleine maar enthousiaste groep deelnemers (zie foto hieronder).

Op de voorafgaande theorieavond werd de garantie op het waarnemen van appelvinken afgegeven en die vogelsoort beschaamde dat vertrouwen niet (zie foto hieronder).

Appelvink.

De appelvink heeft een lengte van 18 cm en een boeiende broedbiologie. In de winter wordt voornamelijk op de grond gefoerageerd op zaden, terwijl in april wordt overgestapt op knoppen van loofbomen eventueel aangevuld met insecten voor de jongen. Appelvinken houden in de baltstijd achtervolgingsvluchten tot wel 200 meter van de nestplaats vandaan, terwijl beide geslachten de (voor een vink zeer onopvallende) zang ten gehore brengen.

Dank is natuurlijk in het algemeen verschuldigd aan de docenten en gidsen van de betreffende modules, maar aan Lieke Versantvoort in het bijzonder voor de organisatie van deze KNNV-vogelcursus. Die organisatie was tijdrovend gezien de (corona)maatregelen die steeds weer roet in het eten gooiden, maar uiteindelijk heeft ze een en ander tot een goed einde gebracht.

Kenmerken

Datum 2022 / 07
Publicatie Excursieverslag
Thema Geen

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn.

Bezoek de site