Terug naar Kennisbank

Broedvogel- en verstoringsonderzoek op het Slufterstrand Maasvlakte 2 in 2022

In dit rapport staat de vraag centraal in welke hoeveelheden de bedreigde vogelsoorten strandplevier, bontbekplevier, dwergstern en scholekster op het Slufterstrand, gelegen aan de ZW punt van de Maasvlakte2, hebben gebroed. Ook is onderzocht welke verstoringsbronnen daarbij te onderkennen zijn geweest. In de periode 27 april 2022 tot en met 10 juli 2022 onderzochten medewerkers van de Natuurvereniging Hollandse Delta telkens op twee dagen per week, waaronder een dag in het weekend, welke verstoringsbronnen zich manifesteerden en wat de invloed was op de genoemde vogelsoorten.

Dit rapport is te raadplegen via de volgende link

broedv_verstoring_slufterstrandMV2_KNNV_HollDeltaDEF(3 MB)

Kenmerken

Datum 2023 / 01
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Hollandse Delta.

Bezoek de site