Terug naar Kennisbank

1975 Broedvogelinventarisatie van de Hoenwaard

De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek, dat de Vogelwerkgroep Grote Rivieren doet naar de avifauna van de grote rivierengebieden in Nederland.
De Vogelwerkgroep Grote Rivieren stelt zich tot doel gegevens te verzamelen over de soorten en aantallen vogels die voorkomen in het gebied van de grote rivieren om zodoende t e komen tot het samenstellen van een Avifauna voor dit gebied. De verzamelde gegevens zullen zoveel mogelijk worden gebruikt voor het behoud en een goed beheer van het onderzochte gebied.
De inventarisatie van de Hoenwaard bestond uit een kwantitatieve broedvogelinventarisatie, volgens de karteringsmethode.

1975 Broedvogelinventarisatie Hoenwaard(1 MB)

Kenmerken

Datum 1976 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site