Terug naar Kennisbank

Daucallium+ 2019

Daucallium+ is een blad met inhoudelijke artikelen over natuuronderzoek uitgevoerd in de regio Leiden. Hier is de editie van 2019 te downloaden.
Het blad komt eenmaal per jaar uit.
(N.B. De allernieuwste editie is te vinden onder achtereenvolgens de knoppen Communicatie > Periodieken.)

Kenmerken

Datum 2021 / 01
Afdeling Leiden
Publicatie Onderzoeksverslag
Ook in deze thema's: Planten Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Leiden.

Bezoek de site