Terug naar Kennisbank

Geelsterren – bijzondere stinzeplanten

Geelsterren zijn mysterieuze bolgewassen en geen opvallende bloeiers met grasachtige bladeren en gele stervormige bloemen. Geelsterren worden hierdoor gemakkelijk over het hoofd gezien, omdat de grasachtige bladeren verward worden met straatjesgras. Enige plantenkennis is wel vereist om de drie soorten geelsterren op naam te brengen. De meest algemene is de Weidegeelster, gevolgd door de Akkergeelster en dan de zeldzame Bosgeelster. Bosgeelsteren groeien voornamelijk in natuurreservaten en zijn niet bedreigd. Dat geldt wel voor de Weide- en de Akkergeelster, omdat deze soorten voornamelijk groeien in tuinen en onder heggen en op taluds in het boerenland. Weide- en akkergeelster vinden we op oude groeiplaatsen onder oud zwaar geboomte met weinig grasgroei in het vroege voorjaar. Wanneer bijvoorbeeld oude bomen door ouderdom afsterven en het zonlicht de bodem bereikt, verdwijnen veelal deze zeldzame bolgewassen.
Gedurende eind jaren zeventig heb ik alle kerkhoven, pastorietuinen en oude boerenhoeven bezocht tussen Zalk en Deventer en geelsterren geïnventariseerd.

Geelsterren - bijzondere stinzeplanten(847 KB)

Kenmerken

Datum 2021 / 03
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Artikel
Auteur A. Hottinga
Thema Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site