Terug naar Kennisbank

Rapportage dagvlinders 2021 van het Kaapduin in Oostvoorne ( gemeente Westvoorne)

Voor u ligt het inventarisatierapport van dagvlinders van het Kaapduin in 2021, natuurgebied in de gemeente Westvoorne, nabij het dorp Oostvoorne. Het onderzoek werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de dagvlinderstand op Voorne-Putten. Daarbij is van belang dat het gebied in 2002 en 2020 door de KNNV ook op dagvlinders is geïnventariseerd. Directe aanleiding om het gebied te inventariseren was het verzoek van eigenaar ZHL om het gebied te inventariseren op het voorkomen van de zandhagedis. Besloten is de beide onderzoeken daarom te combineren.

RapportageDagvlindersKaapduinen2021(532 KB)

Kenmerken

Datum 2022 / 07
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Hollandse Delta.

Bezoek de site