Terug naar Kennisbank

Verslag vegetatiekundig onderzoek Tichelhûs 2016 tot en met 2019

De plantenwerkgroep van KNNV-Assen en Staatsbosbeheer besloten in 2016 dat het wenselijk was om een vegetatiekundig onderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van de vegetatie van het veldje “Tichelhûs”. Dit veldje was in de winter van 2015/2016 geplagd in het kader van natuurontwikkeling. Het ligt aan de zuidwest rand van het natuurgebied “Balloërveld” dat eerder
door Staatsbosbeheer overgenomen was van het Ministerie van Defensie. Het Tichelhûsveldje zelf behoorde niet tot het hoger gelegen Balloërveld. Het was bij uitstek een veldje dat een overgang is tussen deze hogere heide van het Balloërveld en de natte laagtes rondom de westelijke Drentse Aa tak (Loonerdiepje). De plantenwerkgroep van KNNV- afdeling Assen begon initieel haar inventarisaties in 2015. Echter, planmatig onderzoek startte pas in 2016. Elementen van het onderzoek betrof bemonstering van Permanente Quadraten (pq’s – vanaf 2016), inventarisaties van semi-submerse vegetaties (vanaf 2017) , een grondige inventarisatie van flora-elementen in het oostelijke gebied (vanaf 2017) en het noteren van de verspreiding van aandachtssoorten (gestart in 2016, gaandeweg steeds verder uitgebreid)

Verslag(4 MB)
Bijlagen(67 KB)

Kenmerken

Datum 2022 / 05
Afdeling Assen
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Planten

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Assen.

Bezoek de site