Partners

Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.
KNNV is partner van Stichting Steenbreek, lees meer over de samenwerking en projecten.

Jaarrond tuintelling

brown sparrow perched near red fruits

Telt jouw tuin ook mee? Doe ook mee aan het grootste tuinonderzoek van Nederland! Geef ook je waarnemingen door. Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!
www.jaarrondtuintelling.nl

KNNV is partner van Jaarrond Tuintelling. In aanloop naar de Nationale tuinvogeltelling en Nationale vlindertelling organiseert de KNNV op verschillende plekken door het land minicursussen over vogels en vlinders. Deelnemers van de cursussen zijn na afloop goed voorbereid op de telling en kennen de verschillende soorten in de tuin.

Floron

FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.
Jaarlijks organiseert de KNNV samen met FLORON de botanische/ FLORON-dag.

KNNV Uitgeverij

De mooiste natuurboeken voor de liefhebber en de professional. Bij de KNNV uitgeverij vind je inspirerende natuurboeken rondom flora & fauna, veldbiologie, reizen, natuurhistorie, filosofie, ecologie & natuurbeheer, groen & gezond, kind & natuur.

Deltaplan biodiversiteitsherstel

Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.
Wil jij ook aan de slag met biodiversiteit, kijk dan op de campagnepagina: maakgrijsgroener.nl De KNNV is supporter van het Deltaplan biodiversiteit.