Geologie & Landschap

De werkgroep werkgroep Geologie en Landschap bestudeert en beleeft gezamenlijk de niet-levende natuur. We kijken hierbij vooral naar geologie, die over het ontstaan van de aarde gaat. Daarnaast kijken we naar de vorm van het landschap, primair ontstaan door de geologische processen. De bodemkunde en waterhuishouding spelen hierin een belangrijke rol.
De niet-levende natuur èn levende natuur vormen, samen mèt het grondgebruik door de mens, het leefmilieu voor mens, plant en dier.

Hier naar de website